Home/Blog Hundene Valpekull Bruk/Hundesport

  Helt kort fortalt, så mer informasjon må en søke på nettet hvis en tenker avl.

CEA: Er en arvelig sykdom. Det karaktiseres ved en unormal utvikling i øyet. Det er mange grader av cea, fra den milde til den alvorlige som gir blindhet. Derfor er det viktig med øyenlysning og helst DNA - test. Spesielt hvis en skal bruke hunden i avl. Cea er ressiciv som vil si at begge foreldre må være bærere hvis noen av valpene skal få sykdommen. Derfor må det foreligge en DNA-test normal på en av foreldredyret for at en kan bruke en DNA-carrier.

TNS: Er en arvelig sykdom (valpedødelighet). TNS står for Trapped Neutrophil Syndrom, som er en arvelig sykdom hvor knokkelmargen produserer neutrophil granuloucytter (hvite blodlegemer), men som ikke på en effektiv måte kan videreføre disse til blodet. Hvalper som har sykdommen har et svekket immunforsvar, og de vil med tiden dø av infeksjoner som de ikke kan bekjempe, heller ikke om de får penicillin eller lignende. Tidligere fikk slike valper diagnosen svake valper. TNS er ressiciv og det vil si at da må begge foreldre være bærere, DNA-carrier hvis noen av valpene skal få det. Derfor må det foreligge en DNA-test normal på en av foreldredyret for at en kan bruke en DNA-carrier.

CL: En arvelig hjernesykdom. Sykdommen lipofuscionosis er en sjelden, alvorlig lidelse som kan forekomme hos border collier og flere andre raser. På grunn av mangelen på et bestemt enzym avleires det avfallsprodukter fra stoffskifte i sentralnervesystemet inkl. Hjernen. Det er et vokslignende substans. Skadene på hjernen viser seg først og fremst i hundens atferd: Frykt for kjente ting, problemer med synet, unormal gange og dårlig koordinasjon, hyperaktivitet eller demens, det kan også forekomme krampeannfall. Det finnes ingen behandling mot CL. DNA-test finnes. Da CL heldigvis er sjelden, vil det ikke bety noe for den genetiske variasjon i rasen at man utelukker annlegsbærere fra avl.

GLAUCOM (GG): Grønn stær. Glaucom er en alvorlig øyenlidelse som er funnet hos border collie. Sykdommen er smertefull og leder til tap av synet og også a øyet. Glaucom er betegnelsen for et høyt trykk inne i øyet. Trykkforøkelsen skyldes at det er hindring av væske i øyet-siden det blir kontinuerlig produsert væske som også skal ledes vekk for å holde et konstant trykk. Glaucom kan opptre som primærlidelse eller sekundær til andre øyensykdommer, især luxation av linsen. De første symptomene er vanskelig å oppdage, men når trykket i øyet øker, vil en oppdage rødme og tydelige kar i øyets bindehinde rundt øyets regnbuehinne. Pupillen er stor og tekker seg ikke riktig sammen ved lyspåvirkning. I senstadiet kan selve øyet bli større. Det finned DNA-test som er det sikreste selv om en utvidet øyenlysning kan foretaes, men det gir ingen sikkerhet i forbindelse med avl.

Forde: 2 friske foreldredyr kan være bærere og en kan IKKE sette sammen 2 slike hunder da det kan gi noen av valpene øyenlidelsen. Affiserte hunder anbefales det ikke å avle på, men en bærer mot en normal eller to normale.

Fortsettelse kommer…siden oppdateres