vi oppdaterer hundesidene og vi skal legge ut nye bilder